Platby

Poplatky za školné i stravné se platí vždy ve třídě, předáním ředitelce/učitelce a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Částka je sdělena zákonným zástupcům na vyžádání.

V případě plánovaných akcí informuje učitelka rodiče o částkách v průběhu školního roku.

Školné

- celodenní – 300kč
- polodenní – 250kč
- s měsíční absencí dítěte – 100kč

 

Stravné

-dítě do 6 let – 44kč
-dítě od 6 let – 46kč