1. den v MŠ

Předání dětí probíhá od 6:00 hod. do 8:30 hod. (viz Harmonogram). První den doporučujeme přijít v půl osmé. Dítěti je přiřazena značka v šatně, tj. místo pro převlékání.

Dítě musí mít v MŠ stálý batůžek s náhradními věcmi, především pak se spodním prádlem. (Doporučujeme dávat starší oblečení,- nebojíme se ušpinit u výtvarných prací a  školní zahradě.

Dítě předáte učitelce na třídu sdělíte čas vyzvednutí. (V případě potřeby dřívějšího vyzvednutí jsou zákonní zástupci informováni telefonicky.)

Děti vyzvedáváte po obědě (11:45 – 12:00) či spánku (cca od 14:40 do doby uzavření školky). Po dohodě s ředitelkou školy může dítě zpočátku docházet na kratší časové intervaly.

Dítě vyzvedává zákonný zástupce, popř. zmocněná osoba uvedená ve formuláři – k dostání na třídě.

Placení za stravné a školné probíhá nejpozději do 15. dne v měsíci osobně na třídě. Ohledně výše školného a stravného se zákonný zástupce informuje u ředitelky/učitelky školy.

 

Zápis do MŠ

Zápis na nový školní rok 2023/2024 se koná 4. 5. 2022 od 8:00 do 16 hod.


K zápisu je nutný rodný list dítěte. Pokud někomu nevyhovuje doba konání zápisu, lze si na telefonním čísle 384 380 145 dohodnout jiný termín.

 

Zápis do MŠ krok za krokem


- Stáhnete si a vyplníte Žádost o přijetí.
- Stáhnete si Potvrzení o řádném očkování a necháte potvrdit lékařem.
- Přinesete oba vyplněné dokumenty do MŠ osobně + rodný list dítěte.
- O přijetí/nepřijetí do MŠ budete informováni ředitelkou školy.
- V MŠ si následně vyzvednete všechny potřebné dokumenty k vyplnění (Evidenční list dítěte, Přihláška ke stravování, Písemná dohoda o docházce dítěte, Pověření k vyzvednutí apod.)
- Dokumenty vyplníte a dáte k dispozici MŠ.

V případě, že budete mít zájem, můžete naši školku navštívit, prohlédnout si prostory, případně se můžete s ředitelkou školy domluvit na postupné adaptaci dítěte (návštěvy MŠ v krátkých intervalech apod.)

A v září hurá do školky. :-)