Školní rok 2022/2023

 

školka

 

Pozor, změna v odhlašování!

Odhlášení stravy je platné den předem do 13:00, po víkendu v pondělí od 6:00-8:00. Pokud není odhlášena strava, bude účtována plná cena po celou dobu nepřítomnosti. Pokud jste se odhlásili je potřeba stravné znovu přihlásit při opětovném nástupu dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout jídlo do vlastních jídlonosičů v 11:00 (jídlo je určeno k okamžité spotřebě).
Připomínáme, že děti, které ve školním roce 2022/23 dosáhnou 6ti a více let, je nutné omlouvat i písemně. Omluvné listy jsou k dispozici v šatně dětí.